Chính sách bảo hành

Quy trình bảo hành:

1. Khi có sự cố, khách hàng liên lạc và thông báo sự cố với Nhã Inox. Khách hàng có thể thông báo qua hotline 0901 626 979 để thông báo đồng thời mô tả chi tiết sự cố.

2. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thường trực để nhận các thông báo bảo hành của khách hàng và chuyển ngay cho tổ chức dịch vụ khách hàng.

3. Tổ dịch vụ khách hàng phân tích sự cố, liên lạc với khách hàng để nhận thêm thông tin về sản phẩm để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Thời gian đáp ứng & khắc phục sự cố

  • Nhân viên Nhã Inox sẽ thực hiện tiếp nhận thông tin từ khách hàng và hướng tới giải quyết vấn đề chung.
  • Thời gian chậm nhất để Nhã Inox giải quyết vấn đề của khách hàng là 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ phía khách hàng bằng văn bản kể cả fax (trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai gây ra như: bão, lũ, lụt lội, sét đánh hay động đất…).