Video xe trà sữa

Video xe trà sữa đẹp được sản xuất tại Nhã Inox kèm giá bán và khuyến mãi chi tiết. Vui lòng xem để biết rõ hơn về xe.

Tủ Trà Sữa 1m4 chữ nổi, đèn LED
Tủ trà sữa chữ nổi có đèn viền 1m4
Tủ trà sữa có đèn viền 1m6
Tủ trà sữa chữ nổi, có đèn viền 1m4
Tủ xe trà sữa có đèn viền 1m4
Tủ xe trà sữa có đèn viền 1m5